Upřesnění bodu 6.1 Výzev – Výběrová řízení

10. 11. 2016 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vysvětlující stanovisko k bodu 6.1 Výzev – Výběrová řízení, které se týká následujících výzev: ICT a sdílené služby – Výzva II, Školicí střediska – Výzva II, Nemovitosti – Výzva II, Marketing – Výzva II, Spolupráce – Klastry – Výzva III a Partnerství znalostního transferu – Výzva II.

Příloha Vysvětlující informace k bodu 6.1 Výzev – Výběrová řízení je k dispozici na webových stránkách API pod záložkami jednotlivých výzev.