Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK o zrušení druhého stupně kontroly podlimitních VŘ

05. 03. 2018 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK (ŘO), Ministerstvo průmyslu a obchodu, oznamuje, že z rozhodnutí ŘO a vzhledem ke kapacitním důvodům ustupuje Agentura pro podnikání a inovace (API) od druhého stupně kontroly u podlimitních zakázek vyhlašovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK (PpVD). Konkrétně se jedná o podlimitní zakázky vyhlašované podle Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen PpVD) č.j. 65504/16/61100 (platné od 5.12.2016), PpVD č.j. 29205/17/61100 (platné od 2.5.2017) a PpVD č.j. 77867/17/61100 (platné od 7.12.2017, účinné od 15.1.2018).

Toto zrušení je realizováno na základě možnosti Řídícího orgánu odpustit kontrolu těchto zakázek z kapacitních důvodů, která je uvedena v rámci zmíněných Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK v bodě 54) popř. 56).

Řídící orgán rovněž upozorňuje, že pokud žadatel bude výslovně tuto kontrolu požadovat, bude mu vyhověno.

Pravidla pro výběr dodavatelů OP PIK jsou k dispozici na webu API v sekci Výběr dodavatele.

Původní zpráva na webových stránkách MPO.