Možnost předložení aktuálních finančních výkazů bez nutnosti podaného daňového přiznání

15. 10. 2020 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo opatření k ekonomickému hodnocení projektu, které umožní žadatelům předložit k žádosti o podporu finanční výkazy za aktuální období bez nutnosti podaného daňového přiznání na finančním úřadě.

V takovém případě žadatel před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace doloží, že daňové přiznání podal a na základě hodnot z finančních výkazů předložených finančnímu úřadu nedochází ke změně bodového hodnocení v rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení.

Tuto možnost lze uplatnit u právě vyhlášených výzev OP PIK, u kterých dosud nebyla vyhodnocena žádná žádost, a rovněž u výzev budoucích.

O nově přijatém opatření informoval Řídicí orgán 15. 10. 2020 na svém webu.