Povinná publicita

Publicita projektů má svá pevně daná pravidla. Povinnou publicitu projektů v OP PIK upravují dokumenty Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část a Manuál jednotného vizuálního stylu (Manuál JVS).

Pro vytváření návrhů prostředků povinné publicity projektu v OP PIK doporučujeme využít generátor povinné publicity. Jedná se o aplikaci Ministerstva pro místní rozvoj pro snadnější dodržování publicity projektů podpořených z fondů EU. Stačí si vybrat formát (plakát, stálá pamětní deska či dočasný billboard) a vyplnit údaje do připravených polí. Generátor povinné publicity včetně návodu jeho použití je dostupný zde.

Často kladené dotazy vztahující se k tématu povinné publicity projektu v OP PIK jsou k dispozici v sekci Otázky a odpovědi.