Podnik v obtížích

Žadatelům nabízíme k využití nástroj pro zjištění skutečnosti, zda je konkrétní subjekt k danému dni (záleží za jaké roky budou vyplněny položky z účetních výkazů) podnikem v obtížích dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Definice podniku v obtížích je citována v těle formuláře.

Funkčnost formuláře byla ověřována ve spolupráci se společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Jedná se o pilotní provoz uvedeného formuláře. Případné podněty a připomínky je možné adresovat na adresu ehp@agentura-api.cz.