CZ EN

Cíl politiky 1 – Inteligentnější Evropa – Inteligentnější Česko

Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

SC 1.1: Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Předpokládaná alokace: 24 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP i VP

Navazuje na programy OP PIK: Inovační vouchery, Proof of Concept, Inovace, Aplikace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Služby infrastruktury

 

SC 1.2: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejnou správu

Předpokládaná alokace: 7 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP

Navazuje na programy OP PIK: ICT a strategické služby, Technologie

 

Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

SC 2.1: Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a tvorba pracovních míst

Předpokládaná alokace: 10 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP

Navazuje na programy OP PIK: Marketing, Expanze, Služby infrastruktury, interní projekty CzechInvest a CzechTrade

 

Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury

SC 3.1: Zvýšení digitálního propojení

Předpokládaná alokace: v jednání

Podporované aktivity:

Navazuje na programy OP PIK:Vysokorychlostní internet