Cíl politiky 1 – Inteligentnější Evropa – Inteligentnější Česko

Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

SC 1.1: Rozvoj a posílování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Předpokládaná alokace: 24,3 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP i VP

Navazuje na programy OP PIK: Inovační vouchery, Proof of Concept, Inovace, Aplikace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Služby infrastruktury

 

SC 1.2: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány

Předpokládaná alokace: 6,8 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP

Navazuje na programy OP PIK: ICT a strategické služby, Technologie

 

Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

SC 2.1: Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP

Předpokládaná alokace: 10,2 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP

Navazuje na programy OP PIK: Technoologie, Poradnství, Nemovitosti, Školící střediska, Marketing, Expanze, Služby infrastruktury, interní projekty CzechInvest a CzechTrade

 

Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury

SC 3.1: Zlepšování digitálního propojení

Předpokládaná alokace: 5 mld. Kč

Podporované aktivity:

Navazuje na programy OP PIK:Vysokorychlostní internet