Aktualizace: Chybné fungování modulu pro rozpad financování a výběru režimu veřejné podpory

18. 04. 2019 | Novinky

Aktualizace ke dni 18.4.2019

Vážení žadatelé a příjemci,

z pokynu Řídícího orgánu si vás dovolujeme informovat, že problém s rozpadem financí u rozpracovaných žádostí o podporu, vrácených žádostí o podporu a žádostí o změnu byl 15. 4. 2019 vyřešen. Podle vyjádření dodavatele MS2014+ byly všechny problémy odstraněny. Adekvátně délce trvání problému bude prodloužena lhůta pro příjem žádostí o podporu u dotčených výzev. V případě žádostí o podporu, které byly vráceny k opravě či doplnění, dokládejte prosím spolu s provedenou opravou či doplněním prinstcreen obrazovky s chybovou hláškou.

Omlouváme se za způsobené problémy.


Novinka z 4.4.2019:

Vážení žadatelé a příjemci,

z pokynu Řídícího orgánu si vás dovolujeme informovat, že z důvodu dodatečné úpravy dat v systému MS2014+ týkající se plnění informační povinnosti monitoringu veřejné podpory došlo k chybě, která nyní způsobuje problémy s rozpadem financí u rozpracovaných žádostí o podporu, vrácených žádostí o podporu a u žádostí o změnu.

Dokud nedojde k nápravě a zprovoznění rozpadů financování a výběru režimu veřejné podpory, bude adekvátně prodloužena lhůta pro podání žádostí o podporu a doplnění vrácených žádostí. V případě doplnění vrácených žádostí o podporu je však nutné prokázat, že žádost nešla doplnit v souvislosti s výše uvedenou chybou – postačuje printscreen obrazovky s chybovou hláškou.

U výzev, kde má dojít v následujících dnech k uzavření příjmu žádostí, sledujte prosím aktuální informace týkající se případného prodloužení příjmu žádostí dané výzvy.

Na vyřešení problému intenzivně pracujeme a omlouváme se za způsobené problémy.