Byla aktualizována Pravidla způsobilosti a publicity

21. 03. 2017 | Novinky

Dne 20. 3. 2017 byla aktualizována příloha Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část.

Výčet provedených změn a aktualizací je uveden na straně 1.

Pravidla způsobilosti a publicity definují způsobilé výdaje a jejich vykazování a povinné nástroje publicity v OP PIK.

Dokument je k dispozici na webu API ZDE.