Aktualizace tabulky pro mzdové náklady a cestovné

12. 07. 2019 | Novinky

Vážení příjemci dotace,

od 1.7. 2019, dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních zaměstnanců, a to o 0,2 %.

Na základě této úpravy došlo k aktualizaci Předepsaných tabulek pro mzdové náklady a cestovné, které naleznete v sekci Metodika. Tyto nové tabulky jsou platné pro příjemce, kteří si nárokují mzdy za období od 1.7.2019. Pokud si v Žádosti o platbu příjemce nárokuje současně mzdy za období do 1.7.2019 a také za období od 1.7.2019 je třeba využít obě tabulky (tedy starou i novou) a rozdělit mzdy dle období vzniku.