Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I

Vyhlášení výzvy

25. 10.

2023

Zahájení příjmu

22. 11. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

15. 03. 2024

10:00:00

Uzavřená výzva

Podpora MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

1. 2. 2024: Po vyhodnocení průběhu příjmu žádostí o podporu bylo rozhodnuto o posunutí termínu ukončení příjmu na 15. 3. 2024.

24. 11. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo doplnění způsobu vykazování splnění podmínek DNSH a CP a aktualizaci formulářů pro vyplnění.

 

 • Jak si poradit s žádostmi o podporu do výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0 (MPO)  ZÁZNAM WEBINÁŘE
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti. Digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Nepodporované aktivity:

 • stavební práce
 • prostá obnova majetku
 • pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství
 • pořízení kancelářského nábytku a vybavení
 • pořízení repasovaných strojů a zařízení
Výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 5 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.

Míra podpory:

 • dle regionální mapy podpory –  více ZDE

– malý podnik: 40 – 60 %

– střední podnik: 30 – 50 %

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • 1 žadatel (1 IČ) může mít v rámci
  Výzvy pouze 1 aktivní žádost
 • Podpořeny mohou být projekty, které ve věcném
  hodnocení získají min. 35 bodů z 80 možných.

Kategorie věcného hodnocení projektů:

 • Práce s daty – datová integrace
 • Komunikační a identifikační infrastruktura
 • Robotizace, automatizace, aditivní technologie, měření
 • Predikce poruch, optimalizace údržby
 • Kybernetická bezpečnost
 • Digital skills