Přehled akcí

Nadcházející akce

24. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

31. 1.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

9. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

16. 2.
2017

Představení současných výzev Prioritní osy 3

Na semináři budou představeny Výzvy II Prioritní osy 3 včetně hodnocení projektů energetické efektivnosti.

20. 2.
2017

Jak se vyvarovat zbytečných chyb při tvorbě rozpočtu pro projekty Prioritní osy 3

Na semináři zazní doporučení a rady pro zpracování rozpočtů jako důležité součásti žádosti o dotaci pro projekty Prioritní osy 3.

Archiv akcí

21. 9. - 13. 10.
2016

Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou

Na semináři se dozvíte, zda a jak lze ve vaší firmě využít znalosti na vysokých školách.

5. 10.
2016
14. 10.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

14. 10.
2016

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

20. 10.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 10.
2016

Informační seminář OP PIK – Ostrava

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

25. 10.
2016

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro OP PIK.

27. 10.
2016

Podzimní výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

27. 10.
2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 11.
2016

CBA – Analýza nákladů a přínosů – 10:00 – 12:00

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA.

1. 11.
2016

CBA – Analýza nákladů a přínosů – 13:00 – 15:00

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA.

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

4. 11.
2016

Informační seminář OP PIK – Brno

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

8. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

8. 11.
2016

Program ICT a sdílené služby pro začínající podniky (9:00 – 11:00)

Cílem semináře je představení III. Výzvy programu ICT a sdílené služby, která je určená pro začínající mikropodniky.

8. 11.
2016

Program ICT a sdílené služby pro začínající podniky (12:00 – 14:00)

Cílem semináře je představení III. Výzvy programu ICT a sdílené služby, která je určená pro začínající mikropodniky.

9. 11.
2016

Program Nemovitosti – 9:00 – 11:00

Cílem semináře je představení II. Výzvy programu Nemovitosti.

9. 11.
2016

Program Nemovitosti – 13:00 – 15:00

Cílem semináře je představení II. Výzvy programu Nemovitosti.

9. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

11. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

14. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

15. 11.
2016

Informační seminář OP PIK – Praha

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

15. 11.
2016

Aktuální výzvy OP OIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

22. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

23. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

24. 11.
2016

CORNET and IraSME Partnering event

Seminář mezinárodních výzkumných a vývojových sítí CORNET a IraSME s možností nalezení projektových partnerů pro nadcházející výzvy.

25. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

28. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

29. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

29. 11.
2016

Diskusní seminář „Podpora podnikání“

Na akci budou mj. představeny možnosti rozvoje podnikání ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách z OP PIK.

30. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

5. 12.
2016

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat podnikatelské záměry či načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

14. 12.
2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

15. 12.
2016

Program Inovace – inovační projekt

Cílem semináře je představení Výzvy III programu INOVACE - inovační projekt.

11. 1.
2017

Program Úspory energie

Cílem semináře je představení Výzvy II programu Úspory energie.

12. 1.
2017

Program Partnerství znalostního transferu

Cílem semináře je představení Výzvy II programu Partnerství znalostního transferu.

12. 1.
2017

Inovační vouchery

Na semináři budou představeny inovační vouchery Ústeckého kraje a program Inovační vouchery v OP PIK.

13. 1.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro OP PIK.

16. 1.
2017

Program Inovace – inovační projekt

Na semináři bude představena Výzva III programu Inovace - inovační projekt.