Přílohy č. 1-2 k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – vedoucího Oddělení rozvoje výzkumně-inovačních kapacit


  • Datum: