Methodology (OP TAC)

V této sekci jsou k dispozici metodické dokumenty, pokyny a příručky určené pro žadatele a příjemce dotace z OP TAK. Dokumenty vztahující se k tématům Výběr dodavatele, Velikost podniku, Veřejná podpora a de minimis, Ekonomické hodnocení, Podnik v obtížích, Povinná publicita a Žádost o platbu a zprávy o realizaci naleznete v samostatných záložkách sekce Metodika.