Kontakty

Zelená informační linka

+420 800 800 777 | programy@agentura-api.org

podpora žadatelů a příjemců z OP PIK a OP TAK

pondělí až pátek 9 - 13 hod.

Ostatní zaměstnance API kontaktujte na mobilních telefonech ve všední dny 9 - 15 hod. (v pátek 9 - 14 hod.)

Regionální kanceláře API

Kraj Vysočina
Dočasně uzavřeno

Zastupuje RK pro Jihočeský kraj

Centrála API

Elektronická podatelna

Maximální velikost souboru: 100 MB

Podporované formáty:
(viz Povinně zveřejňované informace, bod 5)

Sekretariát vedoucího služebního úřadu | generálního ředitele

Garanti výzev

Odbor výzkumu, vývoje a inovací

Mgr. Přemysl Vojáček
ředitel odboru

Oddělení výzkumných a vývojových projektů

Ing. Miriam Batlová
vedoucí oddělení

Ing. Michaela Obrhelová
zástupce vedoucího

Oddělení inovačních projektů

Mgr. Marie Štambaská
vedoucí oddělení

*mimo ochrany práv průmyslového vlastnictví

Ing. Aneta Špráchalová
zástupce vedoucího

Odbor inovačního prostředí a udržitelného podnikání

Ing. Kateřina Svobodová
ředitelka odboru

Oddělení rozvoje udržitelného podnikání firem

Ing. Monika Chotová
vedoucí oddělení

*mimo větrné elektrárny

Odbor ICT programů a podpory MSP

Ing. Pavel Mlynář
ředitel odboru

Oddělení technologických a marketingových projektů

Ing. Jan Horešovský
vedoucí oddělení

Ing. Ida Kupsová, MBA.
zástupce vedoucího

Oddělení ICT programů

Mgr. Jan Liška, Dis.
Vedoucí oddělení

*mimo technologie 4.0

Odbor koordinace fondů EU a regionálních kanceláří

Mgr. Renata Kořínková
ředitelka odboru

Oddělení regionálních kanceláří

Ing. Lada Kratochvílová
vedoucí oddělení

Odbor energetických programů

Ing. Petra Al-Dabaghová
ředitelka odboru

Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií

Ing. Zdeněk Hála
vedoucí oddělení

Oddělení cirkulární ekonomiky a udržitelné energetiky

Mgr. Petr Lukeš
vedoucí oddělení

Projektoví manažeři

Ambrožová Petra petra.ambrozova@agentura-api.org 725 868 791 Oddělení inovačních projektů
Antonická Tereza tereza.antonicka@agentura-api.org 724 811 420 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Antoňová Ivana ivana.antonova@agentura-api.org 725 588 751 Oddělení ICT programů
Balášová Magda magda.balasova@agentura-api.org 722 953 932 Oddělení technologických a marketingových projektů
Bednářová Renata renata.bednarova@agentura-api.org 602 129 351 Oddělení rozvoje inovačního prostředí
Benová Barbora barbora.benova@agentura-api.org 725 868 732 Oddělení technologických a marketingových projektů
Beňo Patrik patrik.beno@agentura-api.org 602 698 038 Oddělení rozvoje inovačního prostředí
Beštová Kateřina katerina.bestova@agentura-api.org 601 130 438 Oddělení rozvoje inovačního prostředí
Blažková Kristýna kristyna.blazkova@agentura-api.org 724 113 440 Oddělení ICT programů
Boura Vladimír vladimir.boura@agentura-api.org 725 721 328 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Břenda Radek  radek.brenda@agentura-api.org 724 315 036 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Čechalová Renata  renata.cechalova@agentura-api.org 725 527 707 Oddělení rozvoje inovačního prostředí
Černoevič Alexandr alexandr.cernoevic@agentura-api.org 606 054 107 Oddělení rozvoje inovačního prostředí
Čiháková Jitka jitka.cihakova@agentura-api.org 724 773 924 Oddělení rozvoje udržitelného podnikání firem
Čiháková Veronika veronika.cihakova@agentura-api.org 725 527 730 Oddělení inovačních projektů
Dang Robert robert.dang@agentura-api.org 602 207 813 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Davidová Květoslava kvetoslava.davidova@agentura-api.org 601 122 261 Oddělení cirkulární ekonomiky a udržitelné energetiky
Dembická Hůlová Pavla pavla.hulova@agentura-api.org 724 315 042 Oddělení technologických a marketingových projektů
Doskočilová Kristýna kristyna.doskocilova@agentura-api.org 606 054 108 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Dufková Veronika veronika.dufkova@agentura-api.org 724 792 450 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Ďurčo Lukáš lukas.durco@agentura-api.org 724 969 783 Oddělení rozvoje inovačního prostředí
Dvořák Václav vaclav.dvorak@agentura-api.org 721 043 438 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Faltysová Anna anna.faltysova@agentura-api.org 722 953 957 Oddělení cirkulární ekonomiky a udržitelné energetiky
Fialová Michaela michaela.fialova@agentura-api.org 606 097 728 Oddělení ICT programů
Fořtová Zdeňka zdenka.fortova@agentura-api.org 724 938 754 Oddělení rozvoje udržitelného podnikání firem
Gábrlíková Martina martina.gabrlikova@agentura-api.org 720 071 314 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Hájková Eva eva.hajkova@agentura-api.org 601 575 802 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Hájková Petra petra.hajkova@agentura-api.org 721 043 380 Oddělení cirkulární ekonomiky a udržitelné energetiky
Hauserová Lucie lucie.hauserova2@agentura-api.org 606 097 736 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Helfer Jiří jiri.helfer@agentura-api.org 727 876 551 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Houdková Markéta marketa.houdkova@agentura-api.org 601 588 624 Oddělení ICT programů
Hromas Michal michal.hromas@agentura-api.org 721 043 427 Oddělení cirkulární ekonomiky a udržitelné energetiky
Hýblerová Kateřina katerina.hyblerova@agentura-api.org 725 978 158 Oddělení rozvoje inovačního prostředí
Kavka Petr petr.kavka@agentura-api.org 601 157 557 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Kejhová Ivana ivana.kejhova@agentura-api.org 724 969 820 Oddělení technologických a marketingových projektů
Klečáková Pavla pavla.klecakova@agentura-api.org 607 218 055 Oddělení technologických a marketingových projektů
Klípová Michaela michaela.klipova@agentura-api.org 724 315 044 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Koula Jakub jakub.koula@agentura-api.org 724 346 668 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Kubešová Ilona ilona.kubesova@agentura-api.org 606 097 733 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Ličková Jiřina jirina.lickova@agentura-api.org 725 559 297 Oddělení inovačních projektů
Malatincová Martina martina.malatincova@agentura-api.org 607 216 279 Oddělení inovačních projektů
Mašková Kristina kristina.maskova@agentura-api.org 606 097 748 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Michalová Edita edita.michalova@agentura-api.org 724 813 491 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Mikulíčková Martina martina.mikulickova@agentura-api.org 724 705 830 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Moravcová Karin karin.moravcova@agentura-api.org 601 575 390 Oddělení rozvoje udržitelného podnikání firem
Navrátilová Martina martina.navratilova@agentura-api.org 601 122 265 Oddělení cirkulární ekonomiky a udržitelné energetiky
Novák Lukáš lukas.novak@agentura-api.org 724 521 073 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Novotná Lenka lenka.novotna@agentura-api.org 724 736 171 Oddělení technologických a marketingových projektů
Palkovič Patrik patrik.palkovic@agentura-api.org 724 258 986 Oddělení inovačních projektů
Porodová Radka radka.porodova@agentura-api.org 725 721 334 Oddělení cirkulární ekonomiky a udržitelné energetiky
Radvan Ivo ivo.radvan@agentura-api.org 725 527 684 Oddělení inovačních projektů
Rýdlová Nikola nikola.rydlova@agentura-api.org 724 591 854 Oddělení inovačních projektů
Rydvalová Lenka lenka.rydvalova@agentura-api.org 725 530 201 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Skopec Ondřej ondrej.skopec@agentura-api.org 607 161 989 Oddělení rozvoje inovačního prostředí
Sláma Miroslav miroslav.slama@agentura-api.org 725 559 021 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Svitavský Karel karel.svitavsky@agentura-api.org 606 097 734 Oddělení výzkumných a vývojových projektů
Svobodová Lucie lucie.svobodova@agentura-api.org 724 113 316 Oddělení inovačních projektů
Sytařová Hana  hana.sytarova@agentura-api.org 725 935 894 Oddělení rozvoje udržitelného podnikání firem
Šatra Jan jan.satra@agentura-api.org 724 539 839 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Šebková Kateřina katerina.sebkova@agentura-api.org 725 562 537 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Štěrba Pavel pavel.sterba@agentura-api.org 602 230 749 Oddělení rozvoje udržitelného podnikání firem
Šustrová Martina martina.sustrova@agentura-api.org 724 346 670 Oddělení rozvoje inovačního prostředí
Tichá Lydie lydie.ticha@agentura-api.org 601 130 439 Oddělení technologických a marketingových projektů
Ulrichová Johanka johanka.ulrichova@agentura-api.org 724 715 868 Oddělení technologických a marketingových projektů
Urban Jan jan.urban@agentura-api.org 602 274 315 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Vacík Jan jan.vacik@agentura-api.org 724 113 042 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Vinklerová Iveta iveta.vinklerova@agentura-api.org 601 122 263 Oddělení ICT programů
Vybíral Patrik patrik.vybiral@agentura-api.org 606 097 726 Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií