Přehled akcí

Nadcházející akce

2. 5.
2017

Aktuální možnosti podpory podnikání

Představení aktuálních možností podpory podnikatelů z OP PIK.

3. 5.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

11. 5.
2017

Informační seminář OP PIK

Příležitost setkat se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dozvědět se novinky z OP PIK.

15. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

16. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

18. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

18. 5.
2017

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v IS KP14+ pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

25. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

30. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů

Archiv akcí

21. 9. - 13. 10.
2016

Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou

Na semináři se dozvíte, zda a jak lze ve vaší firmě využít znalosti na vysokých školách.

5. 10.
2016
14. 10.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

14. 10.
2016

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

20. 10.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 10.
2016

Informační seminář OP PIK – Ostrava

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

25. 10.
2016

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro OP PIK.

27. 10.
2016

Podzimní výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

27. 10.
2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 11.
2016

CBA – Analýza nákladů a přínosů – 10:00 – 12:00

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA.

1. 11.
2016

CBA – Analýza nákladů a přínosů – 13:00 – 15:00

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA.

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

4. 11.
2016

Informační seminář OP PIK – Brno

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

8. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

8. 11.
2016

Program ICT a sdílené služby pro začínající podniky (9:00 – 11:00)

Cílem semináře je představení III. Výzvy programu ICT a sdílené služby, která je určená pro začínající mikropodniky.

8. 11.
2016

Program ICT a sdílené služby pro začínající podniky (12:00 – 14:00)

Cílem semináře je představení III. Výzvy programu ICT a sdílené služby, která je určená pro začínající mikropodniky.

9. 11.
2016

Program Nemovitosti – 9:00 – 11:00

Cílem semináře je představení II. Výzvy programu Nemovitosti.

9. 11.
2016

Program Nemovitosti – 13:00 – 15:00

Cílem semináře je představení II. Výzvy programu Nemovitosti.

9. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

11. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

14. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

15. 11.
2016

Informační seminář OP PIK – Praha

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

15. 11.
2016

Aktuální výzvy OP OIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

22. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

23. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

24. 11.
2016

CORNET and IraSME Partnering event

Seminář mezinárodních výzkumných a vývojových sítí CORNET a IraSME s možností nalezení projektových partnerů pro nadcházející výzvy.

25. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

28. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

29. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

29. 11.
2016

Diskusní seminář „Podpora podnikání“

Na akci budou mj. představeny možnosti rozvoje podnikání ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách z OP PIK.

30. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

5. 12.
2016

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat podnikatelské záměry či načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

14. 12.
2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

15. 12.
2016

Program Inovace – inovační projekt

Cílem semináře je představení Výzvy III programu INOVACE - inovační projekt.

11. 1.
2017

Program Úspory energie

Cílem semináře je představení Výzvy II programu Úspory energie.

12. 1.
2017

Program Partnerství znalostního transferu

Cílem semináře je představení Výzvy II programu Partnerství znalostního transferu.

12. 1.
2017

Inovační vouchery

Na semináři budou představeny inovační vouchery Ústeckého kraje a program Inovační vouchery v OP PIK.

13. 1.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro OP PIK.

16. 1.
2017

Program Inovace – inovační projekt

Na semináři bude představena Výzva III programu Inovace - inovační projekt.

24. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

31. 1.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 2.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

7. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

7. 2.
2017

Představení možností podpory pro začínající podnikatele a programu Inovační vouchery

Na semináři budou prezentovány programy Technologie a ICT a sdílené služby pro začínající podnikatele a program Inovační vouchery.

9. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

14. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři se dozvíte, jak v aplikaci IS KP14+ správně vyplnit žádost o platbu a zprávy související s monitoringem projektu.

15. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

16. 2.
2017

Představení současných výzev Prioritní osy 3

Na semináři budou představeny Výzvy II Prioritní osy 3 včetně hodnocení projektů energetické efektivnosti.

20. 2.
2017

Jak se vyvarovat zbytečných chyb při tvorbě rozpočtu pro projekty Prioritní osy 3

Na semináři zazní doporučení a rady pro zpracování rozpočtů jako důležité součásti žádosti o dotaci pro projekty Prioritní osy 3.

21. 2.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat podnikatelské záměry a načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

21. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

21. 2.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

22. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

22. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádostí o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v systému IS KP14+.

23. 2.
2017

Program Nízkouhlíkové technologie

Na semináři bude představena Výzva II programu Nízkouhlíkové technologie.

28. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu OP PIK v systému MS2014+.

1. 3.
2017

Spolupráce ve výzkumu a vývoji – možnosti podpory v rámci OP PIK

V rámci doprovodného programu Veletrhu Věda Výzkum Inovace představí odborníci API dotační možnosti podpory podnikatelských záměrů z oblasti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

2. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Účastníci semináře budou seznámeni se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

10. 3.
2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

V rámci semináře budou představeny programy podporující výzkum a vývoj, budování výzkumných kapacit či uvádění inovovaných produktů na trh.

15. 3.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu OP PIK v systému MS2014+.

21. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

23. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

23. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

V rámci semináře budou žadatelé seznámeni s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v systému IS KP14+.

28. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

28. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

28. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Seminář je zaměřen na výklad správného postupu výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

28. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

29. 3.
2017

Plzeňská Start-up Show

Máte podnikatelský nápad a nevíte, jak začít? Poradíme vám, jak nastartovat vaše podnikání.

4. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

4. 4.
2017

Program Služby infrastruktury

V rámci semináře bude představena aktuální Výzva III programu Služby infrastruktury.

5. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Seminář je zaměřen na správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

6. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

12. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

19. 4.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

25. 4.
2017

Informační seminář OP PIK

Příležitost setkat se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dozvědět se novinky z OP PIK.

25. 4.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Účastníci budou seznámeni s postupem vyplnění a podání žádosti o podporu v systému MS2014+.

25. 4.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

25. 4.
2017

Program Spolupráce – Technologické platformy

V rámci semináře bude představena Výzva II programu Spolupráce - Technologické platformy.

25. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

26. 4.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

26. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.