Vysokorychlostní internet

Otevřené výzvy
V současné chvíli není otevřena žádná výzva.
Uzavřené výzvy
Vysokorychlostní internet – Výzva I

Cílem programu je rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi.

Bližší informace o programu naleznete v dokumentu Text programu Vysokorychlostní internet. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.