Školicí střediska – Výzva III

Uzavřená výzva

Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Jste malým a středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 15. 8. 2018 (12:00) do 30. 5. 2019 (12:00).

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • maximální míra podpory: 50% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce školicích center
 • pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • pořízení vzdělávacích programů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data)
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • nadpoloviční většinu z proškolených osob (tj. 51 a více %) musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví

Systém sběru žádostí:

 • průběžný