Obnovitelné zdroje energie

Otevřené výzvy
V současné chvíli není otevřena žádná výzva.
Uzavřené výzvy
Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV
Obnovitelné zdroje energie – Výzva III
Obnovitelné zdroje energie – Výzva II
Obnovitelné zdroje energie – Výzva I

Zamýšlíte vyrábět a distribuovat energii pocházející z obnovitelných zdrojů? Plánujete výstavbu či rekonstrukci malé vodní elektrárny? Pak můžete požádat o podporu z programu Obnovitelné zdroje energie.

Bližší informace o programu naleznete v dokumentu Text programu Obnovitelné zdroje energie. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.