Nízkouhlíkové technologie

Otevřené výzvy
Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva IV
Uzavřené výzvy
Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva IV
Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva IV
Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III
Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III
Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III
Nízkouhlíkové technologie – Výzva II
Nízkouhlíkové technologie – Výzva I

Plánujete zavést inovativní technologii v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů? Chystáte se zavést nízkouhlíkové technologie v budovách, systém řízení spotřeby energií, off grid systémy či technologie k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě? Potom je pro Vás vhodný program Nízkouhlíkové technologie.

Bližší informace o programu naleznete v dokumentu Text programu Nízkouhlíkové technologie. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.