Podnik v obtížích

Žadatelům nabízíme k využití nástroj pro zjištění skutečnosti, zda je konkrétní subjekt k danému dni (záleží za jaké roky budou vyplněny položky z účetních výkazů) podnikem v obtížích dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Definice podniku v obtížích je citována v těle formuláře.

  • Formulář je nastaven pro hodnocení jednoho konkrétního podniku. Vyhodnocení celé skupiny je možné provést buď agregací údajů za jednotlivé subjekty ve skupině, nebo vyplněním formuláře za každého člena skupiny zvlášť.
  • V editovatelné části formuláře žadatel vyplní název společnosti, IČ, právní formu a datum vzniku. Část vyplňovaných údajů je založena na prohlášení žadatele – status MSP, případné úpadkové řízení či obdržení podpory pro záchranu.
  • Třetí část formuláře obsahuje údaje z posledních dvou uzavřených účetních období, za které bylo podáno daňové přiznání. Zde se vyplní údaje z účetních výkazů, zadané údaje poté vstupují do výpočtů.
  • V pravé části formuláře je finální výsledek, zda uvedený podnik je či není v obtížích. V případě, že se bude jednat o podnik v obtížích, formulář informuje, dle jakého bodu definice k tomu došlo.

Funkčnost formuláře byla ověřována ve spolupráci se společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Jedná se o pilotní provoz uvedeného formuláře. Případné podněty a připomínky je možné adresovat na adresu ehp@agentura-api.org.