FAQ

 

Obecné dotazy
k OP PIK
CBA – Analýza
nákladů
a přínosů
Povinná publicita projektu Výběr dodavatele Žádost o platbu
Monitoring projektu Program Inovace
– Inovační projekt
Program Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Program
Potenciál
Program
Aplikace
Program Partnerství znalostního transferu Program Spolupráce
– klastry
Program Spolupráce – technologické platformy Program Služby infrastruktury Program Technologie
Program
Marketing
Program Nemovitosti Program Školicí střediska Program
Nízkouhlíkové technologie
Program
ICT a sdílené služby
Program
Inovační vouchery
Program Úspory energie Program Úspory energie – Fotovoltaické systémy Program Úspory energie – Energeticky efektivní budovy Zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

 

Slovníček pojmů OP PIK

A

B

C

D

E

F

H

I

K

M

N

O

P

R

Ř

S

T

U

V

Z

Ž