FAQ

 

Obecné dotazy
k OP PIK
 CBA – Analýza
nákladů
a přínosů
 Povinná publicita projektu  Výběr dodavatele  Žádost o platbu
 Monitoring projektu  Program Inovace
– Inovační projekt
 Program Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví  Program
Potenciál
 Program
Aplikace
 Program Partnerství znalostního transferu  Program Spolupráce
– klastry
 Program Spolupráce – technologické platformy  Program Služby infrastruktury  Program Technologie
 Program
Marketing
 Program Nemovitosti  Program Školicí střediska  Program
Úspory energie
 Program
Nízkouhlíkové technologie
 Program
ICT a sdílené služby
Program
Inovační vouchery

 

Slovníček pojmů OP PIK

A

B

C

D

E

F

H

I

K

M

N

O

P

R

Ř

S

T

U

V

Z

Ž