Veletrh dotačních a inovačních příležitostí


  • Datum:
  • Místo konání: Pražská tř. 2306/14, České Budějovice - Zobrazit na mapě

Agentura pro podnikání a inovace zve ve spolupráci s partnery na Veletrh dotačních a inovačních příležitostí.

V jeden čas a na jednom místě máte opět po roce příležitost konzultovat své podnikatelské záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrující příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), OP Zaměstnanost – Podpora implementace dětských skupin (MPSV), OP Životní prostředí, program Nová zelená úsporám, program Dešťovka (SFŽP), Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (Úřad práce ČR), programy CzechInvestu, Technologické agentury České republiky, Jihočeské hospodářské komory, Místních akčních skupin, Eurocentra (MMR), finanční nástroje pro podnikatele od ČMZRB, možnosti přeshraniční spolupráce (Evropský region Dunaj – Vltava, Poradenská kancelář Dolní Bavorsko), proexportní programy CzechTradu atd; kompletní seznam vystavovatelů zde.

Poprvé se Vám v rámci veletrhu představí i zástupci vysokých škol a výzkumných organizací či další instituce podporující inovace ve firmách. Nově navíc budou po celou dobu konání akce probíhat přednášky, ukazující příklady dobré praxe a možnosti spolupráce inovačních institucí s podnikatelskou sférou.

Vstup na akci je zdarma a bez registrace.

Více informací v pozvánce.