Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 25/2017, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky, způsob úhrady a zpětného proplácení těchto nákladů v Agentuře pro podnikání a inovace, verze 2.0


  • Datum: