Příloha k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – manažera autorizace plateb v Oddělení monitoringu a plateb v Sekci řízení a podpory fondů EU – II.


  • Datum: