Inovační vouchery – Výzva VI (OP PIK)

Call announcement

01. 07.

2020

Start of submission of proposals

15. 07. 2020

08:00:00

Deadline for submission of proposals

31. 12. 2022

23:59:59

Closed call

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Upozornění pro žadatele a příjemce

9. 5. 2022: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy VI programu Inovační vouchery. V souladu s Operačním manuálem OP PIK a s parametry i textem Výzvy VI programu Inovační vouchery ŘO navyšuje alokaci této Výzvy VI o 30 mil. Kč na celkovou sumu 180 mil. Kč (z původní sumy 150 mil. Kč).

Zájem o tento oblíbený a procesně jednoduchý program je enormní, navýšení alokace umožní podpořit projekty podané ve 2. pololetí roku 2022 bez omezení.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
  výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

FAQ

 • často kladené dotazy k programu Inovační vouchery k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
 • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy,  ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení
 • modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 3 projekty

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši
způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč

 • 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha
 • 75 % z prokázaných způsobilých
  výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha (viz bod 8.1. Výzvy)

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů