API mezi nejlepšími úřady v projektu podpory profesionalizace a kvality státní služby a státní správy (PROAK)

26. 04. 2023 | News

Agentura pro podnikání a inovace (API) se zařadila mezi dvacet dva úřadů, které v projektu na podporu profesionalizace a kvality státní služby a státní správy získali nejvyšší ocenění. Ocenění převzali zástupci API od Ministerstva vnitra, realizátora projektu, na závěrečné konferenci PROAK 20. dubna 2023 v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Projekt PROAK je určen pro správní a služební úřady a jejich zaměstnance a končí po téměř sedmi letech ke konci letošního června. „Aktivity a výstupy projektu zahrnovaly například podporu procesu úřednické zkoušky, inovaci vstupního vzdělávání následného, podporu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, elektronický systém pro seznámení s dokumenty státní služby a realizaci konferencí, odborných seminářů a školení“, řekl Lukáš Vymětal, generální ředitel API. Projekt tak celkově přispěl k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji státní služby a svým obsahem podpořil implementaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

 „Projekt nám ukázal, že ve státní správě existují úřady, které ve strategickém řízení nebo náboru zaměstnanců fungují stejně dobře jako soukromý sektor. To je jejich skvělá vizitka. Teď jde o to nastavit procesy tak, aby podobně fungovaly všechny úřady. V tom vidím hlavní smysl tohoto projektu,“ uvedl Vít Rakušan, ministr vnitra, s tím, že profesionalizace státní služby a správy není otázka jednoho projektu, ale dlouhodobým procesem, který bude rozhodně pokračovat.

Ocenění:

Ministerstvo pro místní rozvoj,

Ministerstvo financí,

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

Agentura pro podnikání a inovace,

Centrum pro regionální rozvoj,

Český statistický úřad,

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje,

Správa státních hmotných rezerv,

Správa základních registrů,

Státní fond dopravní infrastruktury,

Státní plavební správa,

Státní pozemkový úřad,

Státní úřad inspekce práce,

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Státní veterinární správa,

Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

Státní zemědělský intervenční fond,

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

Úřad průmyslového vlastnictví,

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

 

Podrobnější informace o projektu najdete zde.