Změny v projektu

31. 10. 2018 | Novinky

S platností od 30. 10. 2018 byl vydán ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu dokument Kategorizace typu změn projektu, který žadatele a příjemce dotace informuje o možných a nepovolených změnách projektu, typech jednotlivých změn a jejich administraci i s ohledem na administraci v systému IS KP14+. Uvedené postupy lze použít pro všechny nové i již podané Žádosti o změnu.

Dokument je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde a také na webu API v sekci Metodika.