Zjednodušení administrace žádostí o platbu a monitoringu projektu v OP PIK

02. 10. 2018 | Novinky

V rámci urychlení a snížení administrativní náročnosti žádostí o platbu v OP PIK a monitoringu projektu v OP PIK na straně příjemců dotace i na straně poskytovatele dotace, byly identifikovány nejčastější chyby v žádostech o platbu a v monitoringu projektu, a to nejen obecně, ale i s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých programů. Upozornění na nejčastější chyby je funkčním nástrojem pro efektivnější podávání žádostí o platbu a monitoringu projektu, stejně jako FAQ.

V případě žádosti o platbu dochází k nejčastějším chybám např. u specifických případů záznamů na soupisce dokladů nebo dokládání příloh (obecných i specifických za dané programy podpory), v případě monitoringu projektu pak např. u sledovaného období, indikátorů a to jak zpráv z realizace projektu, tak zpráv o udržitelnosti projektu.

Dokumenty Nejčastější chyby při vyplňování zpráv z realizace a udržitelnosti projektůNejčastější chyby při vyplňování žádostí o platbu jsou k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Metodika.