Zástupci klastrů z Nižného Novgorodu zahájili svoji třídenní stáž v České republice setkáním na API

20. 10. 2017 | Články

Ve středu 18. října 2017 byla na Agentuře pro podnikání a inovace zahájena odborná stáž zástupců ruské Nižněnovgorodské oblasti. Třídenní stáže v České republice se účastní zástupci tamějších klastrů spolu se zástupcem Agentury pro rozvoj klastrové politiky a podnikání Nižněnovgorodské oblasti a představitelem Centra podnikatelské praxe LIDER.

První den programu stáže, hostovaný Agenturou pro podnikání a inovace, byl zaměřen na téma klastrové politiky v České republice. Zástupce API ve svém příspěvku představil Agenturu a její roli ve finanční podpoře klastrů napříč administrovaným OP PIK a operačními programy v minulých letech. Největší zájem účastníci stáže projevili o aktuální IV. Výzvu programu Spolupráce – Klastry. Zajímali se především o hodnocení Žádostí o podporu a způsobilé výdaje v rámci jednotlivých podporovaných aktivitách. Dále se v prvním dni představila Národní klastrová asociace se svými službami pro klastrové organizace v České republice a celý den byl zakončen prezentací na téma Excelence v managementu klastru, která je v rámci programu Spolupráce podporována. Se svými prezentacemi vystoupili také zástupci jednotlivých klastrů z Nižněnovgorodské oblasti, kteří představili své aktivity.

V dalších dnech je na programu stáže představení činností jednotlivých klastrových organizací v České republice a proběhnou navazující matchmakingové akce.