Základní informace o přístupnosti do objektu

Základní informace o přístupnosti do objektu

Agentura pro podnikání a inovace

Žitná 566/18, Praha 2

VSTUP HLAVNÍ
Vyhrazené parkovací stání ne
Přístup ke vstupu obtížný povrch ne
sklon podélný ne
sklon příčný ne
vodící linie chybí
Schody před vstupem jeden schod výška: 13 cm
Plocha před dveřmi asfaltový chodník o šíři 400 cm
Zvonek chybí
AOM (akustický orientační majáček) ne
Dveře jednokřídlé
mechanické
otevírání dovnitř
průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm
Zádveří šířka: 360 cm hloubka: 180 cm
Dveře zádveří jednokřídlé
automatické, posuvné
otevírání do strany
průjezdová šířka hlavního křídla: 110 cm
Schody v zádveří jeden schod výška: 15 cm hloubka: 30 cm
více schodů počet: 3
Kontrastní značení prosklených ploch prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahu): ano
ve spodní výškové úrovni chybí
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano
VSTUP VEDLEJŠÍ
Lokalizace jedná se o vjezd pro motorová vozidla, z ulice Žitná přes asfaltový chodník
Označení vstupu vedlejší vstup vyznačen: ne
informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano
Vyhrazené parkovací stání ne
Přístup ke vstupu obtížný povrch ne
typ povrchu: asfalt
sklon podélný ne
lokalizace: asfaltový chodník o šíři 400 cm
sklon příčný ne
lokalizace: asfaltový chodník o šíři 400 cm
vodící linie chybí
Přístupnost vstupu bez převýšení
Plocha před dveřmi šířka: chodník hloubka: 400 cm
Zvonek chybí
AOM (akustický orientační majáček) ne
Dveře dvoukřídlé
mechanické
otevírání dovnitř
průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm
šířka vedlejšího křídla: 110 cm
Zádveří šířka: 200 cm hloubka: průjezd
Dveře zádveří jednokřídlé
mechanické
otevírání ze zádveří
průjezdová šířka hlavního křídla: 85 cm
Schody v zádveří jeden schod výška: 15 cm hloubka: 33 cm
více schodů počet: 2
Kontrastní značení prosklených ploch prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahu): ne
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ne
INTERIÉR (funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)
Schody v interiéru ano
jeden schod výška: 15 cm hloubka: 33 cm
více schodů počet: 180
lokalizace: budova A 60 schodů, budova B 120 schodů
Schodiště v interiéru
(spojující patra budovy) ano
přímé
šířka schodiště: 110 cm
zábradlí u schodiště: ano
Zúžený průchod
(méně než 80 cm) ne
Turnikety ne
Kontrastní značení prosklených ploch prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahu): ne
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano
AOM (akustický orientační majáček) ne
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením ne
Přístupnost interiéru bez asistenční podpory je interiér nepřístupný
Příloha č. 1 VÝTAH
Lokalizace výtahu výtah je umístěn pouze v budově B a je k dispozici na podestě po vyšlápnutí 12ti schodů
Typ výtahu volně přístupný
osobní výtah spojuje patra: suterén-5.NP
dojezd na hlavních podestách
Nástupní plocha šířka: 150 cm hloubka: 150 cm
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): 0 cm
Dveře výtahové, šachetní šířka: 80 cm
otevírání: automatické
Ovladače na nástupních místech výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 140 cm
ploché
Braille: ne
Klec rozměry: šířka: 80 cm
hloubka: 100 cm
průchozí: ne
Ovladače uvnitř klece vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm
označení: ploché ve výšce 120 cm
Braille: ne
hlášení: akustické: ne
Vybavení klece madlo: ano
čelní stěna
zrcadlo: ano
čelní stěna
výška spodní hrany: 100 cm
sedátko: ne
Příloha č. 2 UPRAVENÉ WC (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)
Lokalizace WC budovy nejsou vybaveny sociálním zařízením pro tělesně postižené na invalidním vozíku
Běžné WC v objektu ano
označení Braille: ne