Zahájení vydávání RoPD v rámci Výzvy VII programu Aplikace

20. 05. 2020 | Novinky

Vážení žadatelé,

v rámci Výzvy VII programu Aplikace bylo ke dni uzavření příjmů žádostí 15. 1. 2020 zaregistrováno 357 žádostí o podporu.

Ke dni 14. 5. 2020 bylo administrováno 245 kladně hodnocených žádostí a dosud věcně nevyhodnocených žádostí o podporu s objemem požadované dotace nepřevyšující 3,6 mld. Kč, což představuje nižší objem prostředků, než je současná celková alokace Výzvy, která činí 3,9 mld. Kč.

Věcné hodnocení zbylých žádostí pokračuje, nicméně již nyní je zjevné, že alokace výzvy bude schopna pokrýt všechny kladně vyhodnocené projekty, tj. projekty s průměrným počtem bodů nad 60 bodů (včetně) a při splnění všech podmínek pro vydání Rozhodnutí.

Na základě těchto skutečností bude zahájen proces vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to ještě před samotným ukončením vyhodnocení všech podaných žádostí. Tento krok může zároveň výrazně pomoci žadatelům při realizaci projektů v současných ekonomicky ztížených podmínkách.