Zahájení příjmu žádostí o podporu u programů Úspory energie v SZT Výzva II a Smart Grids I Výzva II

05. 05. 2017 | Novinky

Dne 4. května 2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu u Výzvy II programu Úspory energie v SZT a Výzvy II programu Smart Grids I.

Tomuto spuštění předcházelo zrušení významné bariéry pro tyto oblasti podpory, kdy Evropská komise dne 26. dubna 2017 schválila revizi OP PIK, která se mj. týkala i zrušení omezení podílu alokace pro velké podniky v rámci těchto dvou specifických cílů. Z analýzy absorpční kapacity vyplynulo, že podíl velkých podniků pro SC 3.5 a SC 3.3 představuje 90 – 100 % reálného potenciálu žádostí v podmínkách České republiky, což potvrdil i příjem žádostí v rámci I. výzev těchto programů. Tato změna by měla umožnit zásadním způsobem zefektivnit čerpání přidělených finančních prostředků pro tyto specifické cíle a zároveň maximalizovat přínosy zrealizovaných projektů.