Výzva XII. Technologie COVID-19 – příjem žádostí ukončen

11. 06. 2020 | Novinky

API ukončila 5. června 2020 příjem žádostí o dotace ve výzvě XII. Technologie – COVID-19, která se zaměřila na boj proti koronavirové infekci. Cílem výzvy je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků v produkci zdravotnických a osobních ochranných prostředků nebo likvidaci infekčního odpadu v souvislosti s onemocněním COVID-19.

„Výzvy na podporu boje s koronavirovou infekcí byly na jaře vyhlášeny hned dvě. O výzvu na technologie firmy projevily velký zájem. Celková hodnota požadované dotace je téměř 700 milionů korun a dvojnásobně tak převýšila plánovanou alokaci výzvy,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. „Druhá výzva, orientovaná na boj s COVID-19 v programu Inovační vouchery, cílí na sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou formou nákupu služeb. Žádosti o dotace v ní přijímáme až do konce roku,“ doplňuje Lukáš Vymětal.

Řídicí orgán OP PIK – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – přislíbil navýšit alokaci ukončené výzvy tak, aby se mohly realizovat všechny kvalitní projekty, které úspěšně projdou hodnocením. Finální rozhodnutí však zatím ještě nepadlo. O dotace se celkem přihlásilo 142 projektů. Nejvíce z nich se zaměřilo na výrobu roušek a dezinfekčních gelů. Průměrná dotace na jeden projekt činí 4,7 mil. Kč. V současné době probíhá na API a MPO hodnocení podaných žádostí. Téměř polovina z nich (s celkovou hodnotou požadované dotace necelých 300 mil. korun, což je původně plánovaná alokace výzvy) je už schválena.