Výzva V – ÚSPORY ENERGIE – příjem žádostí ukončen

15. 07. 2020 | Novinky

API 30. června ukončila příjem žádostí o dotace ve Výzvě V ÚSPORY ENERGIE, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Program podporuje řadu opatření, která přispívají k úspoře konečné spotřeby energie.

„Ve výzvě firmy vyčerpaly požadovanými dotacemi téměř šest miliard korun – tedy téměř celou plánovanou alokaci výzvy. Zpracovali jsme celkem přes tisíc projektů s průměrnou výší dotace pět milionů korun na jeden projekt,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy na projekty, které povedou k úsporám energie vynaložily celkem přes 14 miliard korun způsobilých výdajů. Podporu mohly využít například na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla nebo stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, zavádění a modernizaci systémů měření a regulace, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), instalaci akumulace elektrické energie a řadu dalších opatření.

 

Rozdělení firem podle velikosti

Mikropodniky 78
Malé podniky 478
Střední podniky 255
Velké podniky 238

 

Počet firem v jednotlivých krajích, které program na úsporu energie využily

Jihočeský kraj 84
Jihomoravský kraj 116
Karlovarský kraj 33
Kraj Vysočina 86
Královehradecký kraj 61
Liberecký kraj 52
Moravskoslezský kraj 123
Olomoucký kraj 97
Pardubický kraj 64
Plzeňský kraj 57
Středočeský kraj 117
Ústecký kraj 88
Zlínský kraj 105