Výzva k předkládání žádostí na pozice externích odborných konzultantů

25. 05. 2023 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 25. 5. 2023 výběrové řízení na pozice 4 externích odborných konzultantů pro Přezkumnou komisi projektů v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK).

Více informací naleznete zde.