Výzva k předkládání žádostí na pozice členů výběrové komise projektů v rámci SC 1.1 OP TAK

10. 10. 2022 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 10. října 2022 výběrové řízení na pozice členů výběrové komise projektů v rámci Specifického cíle 1.1 Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK), zaměřeného na posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.

Bližší informace naleznete zde.