Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)

12. 02. 2021 | Novinky

Dne 11. 2. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo Výzvu III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS) programu Vysokorychlostní internet. Došlo k aktualizaci dokumentu Přílohy č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů.