Výroční konference OP PIK

16. 12. 2019 | Novinky

Dne 10. prosince 2019 se v Praze uskutečnila již čtvrtá Výroční konference OP PIK, v rámci které informoval náměstek ministra Marian Piecha o pokroku v realizaci programu, kterého bylo v průběhu roku 2019 dosaženo. Během slavnostní akce vystoupila se svými příspěvky řada zajímavých hostů.

Agenturu pro podnikání a inovace reprezentoval na konferenci generální ředitel Lukáš Vymětal, který vystoupil s prezentací věnující se činnostem našich regionálních kanceláří. Ty jsou pro žadatele a příjemce k dispozici v každém krajském městě ČR a vedle aktivit na posilování absorpční kapacity OP PIK poskytují poradenství, konzultace a pomoc žadatelům a příjemcům o dotace v OP PIK.

Na konferenci byl poté představen nový název operačního programu pro období 2021-2027, který zní Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zkráceně OP TAK.

Více informací naleznete na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.