Výklad obecného ustanovení výzev v části 4.2 a) doložení vlastnické struktury žadatele

04. 01. 2017 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK informuje o upřesnění výkladu obecného ustanovení výzev vyhlášených po 30. 9. 2016 v části 4.2 a) doložení vlastnické struktury žadatele.

Vlastnická struktura žadatele se dokládá čestným prohlášením. Informační povinnost žadatele ve vztahu k dokládání vlastnické struktury se zakládá na požadavku výzvy a § 4 (4) Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (netýká se fyzických osob a právnických osob veřejného práva).

Pokud není žadatel, ani žádná ze společností, kterými je vlastněn přímo nebo zprostředkovaně, veřejně obchodovatelná, nemůže mít žádného vlastníka v daňovém ráji. Pokud žadatel nebo společnost, kterou je vlastněn přímo nebo zprostředkovaně, je veřejně obchodovatelná, musí mít vlastníky mimo daňové ráje minimálně ze 75 % z celkového podílu na vlastnické struktuře. Skutečný majitel (ultimate  owner) musí být doložen, pokud vlastní více než 25 % podílu z celkové vlastnické struktury žadatele.

Žadatel doloží vlastnickou strukturu formou aktualizovaného Prohlášení k žádosti o podporu nejpozději před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace.