Vyhlášeno devět nových výzev v šesti programech podpory

30. 06. 2017 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu přistoupilo v pátek 30. června 2017 k vyhlášení těchto Výzev:

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),

Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),

Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy – Výzva I (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde)

Inovace – inovační projekt – Výzva IV (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),

Inovační vouchery – Výzva II (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),

Spolupráce – Klastry – Výzva IV (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),

Partnerství znalostního transferu – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde). Chcete se dozvědět více o tom, jak program Partnerství znalostního transferu funguje? Nahlédněte do informačního letáku zde.

Texty Výzev, včetně příloh, jsou k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API) a také na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a to na výše uvedených odkazech.