Vyhlášení výzvy II v aktivitě Úspory energie

10. 05. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 10. 5. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Úspory energie – výzva II.

Alokace pro výzvu II Úspory energie je stanovena ve výši 5 mld. Kč. Výzva je určena pro malé, střední a velké podniky.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.