Vyhlášení výzvy II v aktivitě Technologické platformy

28. 06. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 28. 6. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Technologické platformy  – výzva II.

Alokace pro výzvu II Technologické platformy je stanovena ve výši 100 mil. Kč. Výzva je určena malým, středním a velkým podnikům.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.