Vyhlášení výzvy II v aktivitě Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

14. 06. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 14. 6. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II.

Alokace pro výzvu II Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny je stanovena ve výši 3 mld. Kč. Výzva je určena malým, středním a velkým podnikům.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.