Vyhlášení výzvy II v aktivitě Marketing

27. 06. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 27. 6. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Marketing – výzva II.

Alokace pro výzvu II Marketing je stanovena ve výši 250 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.