Vyhlášení výzvy I v aktivitě Vysokorychlostní internet

10. 06. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 10. 6. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Vysokorychlostní internet – výzva I.

Alokace pro výzvu I Vysokorychlostní internet je stanovena ve výši 4mld. Kč. Výzva je určena podnikatelům v elektronických komunikacích.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.