Vyhlášení výzvy I v aktivitě Služby infrastruktury

01. 08. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 1. 8. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Služby infrastruktury – výzva I.

Alokace pro výzvu I Služby infrastruktury je stanovena na 1 mld. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům, velkým podnikům, výzkumným organizacím a municipalitám.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.