Vyhlášení výzvy I v aktivitě Potenciál

19. 05. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 19. 5. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Potenciál – výzva I.

Alokace pro výzvu I Potenciál je stanovena na 1 mld. Kč. Výzva je určena malý a středním podnikům.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.