Vyhlášení výzvy I v aktivitě Poradenství

27. 03. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 27. 3. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Poradenství – výzva I.

Alokace pro výzvu I Poradenství je stanovena ve výši 80 milionů korun. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17. 4. 2023 do 4. 9. 2023.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.