Vyhlášení výzvy I v aktivitě Digitální podnik – Virtuální podnik

19. 04. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 17. 4. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I.

Alokace pro výzvu I Digitální podnik – Virtuální podnik  je stanovena na 500 mil. Kč. Výzva je určena malý a středním podnikům.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.