Vyhlášení výzvy I v aktivitě Digitální podnik – digitální podnik

28. 06. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 28. 6. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Digitální podnik – digitální podnik – výzva I.

Alokace pro výzvu I Digitální podnik – digitální podnik je stanovena ve výši 1 mld. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.